Ayaktaki Staz Ülserlerinin Tedavisinde Subfasiyal Ven Ligasyonuyla Birlikte Deri Grefti Uygulaması

Taner Korkut, Ahmet Aytekin, İsmail Kuran, Lütfi Baş

Özet


Alt ekstremitedeki venöz yetersizlik sonucu dokularda kronik beslenme bozukluğuna bağlı ülseler meydana gelir. Bu ülserler günümüze kadar çok çeşitli konservatif ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilmekle birlikte halen hastalığı tam olarak tedavi eden bir yöntem geliştirilememiştir. Sekiz olguda ülser etyopatogenezisine neden olan venöz yetersizliğin giderilmesi için yeni bir insizyon yöntemi ile subfasiyal ven ligasyonunu takiben aynı oturumda deri grefti uygulanarak sonuçları takip edildi. Ameliyat öncesine göre ameliyat sonrası yapılan biopsilerde damarlanmada azalma, iltihap hücrelerinde azalma, kollajende artma ve ödemin ortadan kalktığı görüldü.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.