HYALURONİK ASİDİN SIÇAN MODELİNDE KAPSÜL KONTRAKTÜRÜ GELİŞİMİNDE ETKİSİ

Serdar Toksoy, Mehmet İlker Bilgiç, Hüseyin Karanfil, Mithat Akan, Tayfun Aköz

Özet


Kapsül kontraktürü protez kullanılarak yapılan estetik ve rekonstrüktif meme cerrahisinde en can sıkıcı komplikasyondur. Literatürde kapsül kontraktürünü azaltmaya yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Kullanılan cerrahi teknik, erken komplikasyonlar, kullanılan protezin yüzey özelliğine dikkat çekilmiştir, ancak kapsül kontraktürü gelişiminin nedeni tam olarak gösterilememiştir.
Sıçan modelinde yapılan bu çalışmada silikon jel yaprak şeklinde hazırlanan mini implantlar kullanıldı. Deney grubunda kapsül kontraktürünü azaltmak amacıyla hyaluronik asit kullanıldı. Sekiz hafta sonunda implantlar çıkarıldı ve elde edilen kapsüller incelendi. Deney ve kontrol gruplarında kapsül kalınlıkları ölçüldü ve histolojik inceleme yapıldı.
İki grup arasında kapsül kontraktürü açısından fark olup olmadığı istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Beklenildiğinin aksine hyaluronik asit kullanılan deney grubunda, kapsül kontraktürü kontrol grubuyla benzer bulunmuştur. Bu çalışmada hyaluronik asit kullanımı sıçan silikon implantlarında lokal kullanılarak kapsül kontraktürü gelişimini engellememiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.