Extensive Pigmented Bowen's Disease of Genitalia

Mustafa Şengezer, Naki Şengezer, Mustafa Deveci

Özet


GENİTAL BÖLGENİN YAYGIN PİGMENTE BOWEN HASTALIĞI. Genital bölgenin yaygın pigmente bowen hastalığı. Pigmente Bowen hastalığı oldukça nadirdir. Burada genital yörede yerleşimli yaygın bir bowen olgusu sunulmuş, klinik ve histolojik özellikleriyle pigmentasyon mekanizması ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır. Bowen hastalığı pigmente lezyonların ayrıca tanısında dikkate alınması gereken bir durumdur.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.