Development of An Experimental Model Model To Study The Effect of Denervation On Wound Healing

Can İ. Engin, Seyhan Çenetoğlu, Ferit Demirkan, Kenan Atabay, Cemaleetin Çelebi, Ayşe Dursun

Özet


Nöropeptidlerin, yara iyileşmesinde muhtemel bir trofik etkiye sahip oldukları düşünülmektedir. Bu maddelerin yara kontraksiyonuna etkilerini incelemek amacıyla, 10 adet ratta, Th 11-L 2 arasındaki spinal sinirler bilateral rezeke edilerek, nöral kaynaklı nöropeptidlerden yoksun bırakılan bir yara ortamı oluşturuldu. Deri ve kasda meydana gelen total denervasyon histolojik ve klinik olarak ispatlandı. Her grupta 10 adet ratın bulunduğu, deney ve kontrol grupları planlanarak her hayvanın sırtında 2x2 cm ebatlarında tam tabaka deri defekti oluşturuldu. Deney grubundaki hayvanlara aynı seansta denervasyon işlemi de uygulandı. Yara kontraksiyonu, her iki grupta da haftalık olarak 3 hafta boyunca, kontrakte olan yara kenarlarının şeffaf milimetrik kağıt üzerine geçirilmesi ile takip edildi ve karşılaştırıldı. Sonuçlar, deney grubundaki ratlarda yara kontraksiyonunun anlamlı olarak geciktiğini gösterdi. Bu sonuç, periferik sinir sonlanmalarından kaynaklanan nöropeptidlerin tükenmesinin, kontraksiyonu geciktirerek yara iyileşmesini etkilediğini düşündürmektedir.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.