30 YILDIR İYİLEŞMEYEN TİBİA FRAKTÜRÜ VAKASININ NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİSİNİ TAKİBEN PEDİKÜLLÜ FİBULA FLEBİ İLE ONARIMI

Umut Tuncel

Özet


İyileşmeyen ve kronikleşerek seyreden tibia fraktürlerinin başlıca nedenleri travma, osteomiyelit, nonunion ve osteoradyonekrozdur. Yapılacak rekonstrüktif operasyonlarda esas amaç femur fraktürleri tedavisinde de olduğu gibi üzerine binecek vücut ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta planlanmasıdır. Otojen greftler, allogreftler, serbest flepler başlıca tedavi yöntemleridir. Uygun ve donanımlı merkezlerde serbest flep girişimleri ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir.
Biz hastanemizde 30 yıldır nonunion nedeniyle iyileşmeyen ve ciltte akıntılı açık yarası bulunan tibia kırığı vakasında, negatif basınç yardımlı yara tedavisi (N.B.Y.T.) ile yara bakımını takiben, pediküllü fibula flebiyle tibia rekonstrüksiyonunu gerçekleştirdik. Postoperatif 4. ayda uygun ortez ile hastanın yürümesini sağladık. Böylece öncelikle N.B.Y.T. ile hastanın enfeksiyon hali bertaraf edilirken daha sağlıklı bir operasyon alanı oluşturmuş olduk. Özellikle vurgulamak istediğimiz ise bir perifer hastanesi olan hastanemiz şartlarında ve tarihinde ilk kez gerçekleştirilmiş bir vaka olarak, seçilmiş vakalarda bir üst merkeze ihtiyaç duymadan bu tür girişimlerin gerçekleştirilebileceğidir.

Anahtar Kelimeler


Anahtar kelimeler; tibia kırığı, pediküllü fibula flep, nonunion, N.P.W.T.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.