Yazar Detayları

Akıncı, Özlem, Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Bilim Dalı, Konya, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 3 (2012) - Olgu Sunumları
    İSKELETSEL SINIF III HASTANIN ORTODONTİK VE ORTOGNATİK CERRAHİ İLE KOMBİNE TEDAVİSİ VE ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKASYON: SUBKONDİLER KIRIK
    Özet  PDF