Yazar Detayları

Aypar, Ülkü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve reanimasyon Anabilim Dalı, Anka

  • Cilt 10, Sayı 3 (2002) - Orijinal Araştırma
    Lokal Anestezi İle Yapılan Nazoplasti Operasyonlarında Midazolam-Alfentanil İle Propofol-Alfentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması
    Özet  PDF