Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aşık, İbrahim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

  • Cilt 3, Sayı 3 (1995) - Orijinal Araştırma
    Kronik Spinal Kord Hasarlı Hastalarda Anestezi Sırasındaki Kardiovasküler Komplikasyonlar İki Olgu Nedeniyle
    Özet  PDF