Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aşkar, İbrahim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

  • Cilt 5, Sayı 1 (1997) - Orijinal Araştırma
    Serbest Flep Cerrahisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanımının Trombüs ve Hematom Oluşumuna Etkisi
    Özet  PDF