Yazar Detayları

Aytekin, Ahmet, Şişli Etfal Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

  • Cilt 1, Sayı 3 (1993) - Orijinal Araştırma
    Ayaktaki Staz Ülserlerinin Tedavisinde Subfasiyal Ven Ligasyonuyla Birlikte Deri Grefti Uygulaması
    Özet