Yazar Detayları

Barutçu, Ali, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal