Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Barutçu, Ali, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiatri Anabilim Dalı, İzmir

  • Cilt 1, Sayı 3 (1993) - Orijinal Araştırma
    Kronik ve Geniş İskial Bası Yaralarının Grasilis Kas-Deri Flebi İle Onarımı
    Özet