Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aksoy, Alper, Konur Cerrahi Tıp Merkezi.BursaPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Kliniği, Türkiye

  • Cilt 26, Sayı 2 (2018) - Orijinal Araştırma
    Reconstruction of Finger Composite Defects with Perforator Free Flap from the Superficial Palmar Branch of Radial Artery
    Özet  PDF