Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Akhan, Aslı, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Türkiye

  • Cilt 25, Sayı 3 (2017) - Olgu Sunumları
    HİPERMASTİNİN EŞLİK ETTİĞİ BİLATERAL ELASTOFİBROMA DORSİ OLGUSU: OLASI BİR İLİŞKİNİN SORGULANMASI
    Özet  PDF