Yazar Detayları

Akhan, Aslı, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Türkiye

  • Cilt 25, Sayı 3 (2017) - Olgu Sunumları
    HİPERMASTİNİN EŞLİK ETTİĞİ BİLATERAL ELASTOFİBROMA DORSİ OLGUSU: OLASI BİR İLİŞKİNİN SORGULANMASI
    Özet  PDF