Yazar Detayları

Ay, Aydan, Bursa Devlet Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Bursa

  • Cilt 10, Sayı 3 (2002) - Olgu Sunumları
    Edinsel Nostril Darlığının Kıkırdak Rezeksiyonu ve Multiple Z-Plastiler İle Açılması: Olgu Sunumu
    Özet  PDF