Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Ay, Aydan, Bursa Devlet Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Bursa

  • Cilt 10, Sayı 3 (2002) - Olgu Sunumları
    Edinsel Nostril Darlığının Kıkırdak Rezeksiyonu ve Multiple Z-Plastiler İle Açılması: Olgu Sunumu
    Özet  PDF