Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

AYAS, BÜLENT, ONDOKUZ MAYIS Ü. T F HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ, Türkiye

  • Cilt 18, Sayı 1 (2010) - Orijinal Araştırma
    KÜLTÜRE KEMİK İLİĞİ KÖK HÜCRESİNİN UÇ-İÇE ONARILMIŞ PERİFERİK SİNİR REJENERASYONUNDAKİ ETKİSİ
    Özet  PDF