Yazar Detayları

AYAS, BÜLENT, ONDOKUZ MAYIS Ü. T F HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ, Türkiye

  • Cilt 18, Sayı 1 (2010) - Orijinal Araştırma
    KÜLTÜRE KEMİK İLİĞİ KÖK HÜCRESİNİN UÇ-İÇE ONARILMIŞ PERİFERİK SİNİR REJENERASYONUNDAKİ ETKİSİ
    Özet  PDF