Yazar Detayları

ATİK, Bekir, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A D. Van

  • Cilt 15, Sayı 1 (2007) - Orijinal Araştırma
    FOURNİER GANGRENİ'NDE REKONSTRÜKTİF AKLAŞIMLARIMIZ: 27 HASTADA RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
    Özet  PDF