Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Atik, Bekir, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim D

  • Cilt 8, Sayı 1 (2000) - Orijinal Araştırma
    Çeşitli Pansuman Malzemelerinin Deri Greft Donor Alanı İyileşmesi Üzerine Etkileri
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 3 (2001) - Orijinal Araştırma
    Deri Lezyonlarının Klinik Ön Tanı ve Histopatolojik Tanılarının Karşılaştırılması
    Özet  PDF