Yazar Detayları

Atik, Bekir, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim D

  • Cilt 8, Sayı 1 (2000) - Orijinal Araştırma
    Çeşitli Pansuman Malzemelerinin Deri Greft Donor Alanı İyileşmesi Üzerine Etkileri
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 3 (2001) - Orijinal Araştırma
    Deri Lezyonlarının Klinik Ön Tanı ve Histopatolojik Tanılarının Karşılaştırılması
    Özet  PDF