Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

AYTAÇ VURUŞKAN, Berna, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 24, Sayı 4 (2016) - Orijinal Araştırma
    Diabetik sıçanlarda captopril ve anjiotensin II kombinasyon tedavisinin random patern deri fleplerinin canlılığı üzerine etkisi
    Özet  PDF