Yazar Detayları

AYTAÇ VURUŞKAN, Berna, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 24, Sayı 4 (2016) - Orijinal Araştırma
    Diabetik sıçanlarda captopril ve anjiotensin II kombinasyon tedavisinin random patern deri fleplerinin canlılığı üzerine etkisi
    Özet  PDF