Yazar Detayları

Aygün, Canan, Ondokuz Mayıs Universitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalı

  • Cilt 18, Sayı 2 (2010) - Orijinal Araştırma
    RETROGNATİ VE GLOSSOPİTOZA BAĞLI ÜST HAVA YOLU TIKANIKLIĞI TEDAVİSİNDE MANDİBULA DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ
    Özet  PDF