Yazar Detayları

Aygıt, Cemal, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabili Dalı,

  • Cilt 6, Sayı 3 (1998) - Orijinal Araştırma
    Periferik Vasküler Tıkanıklığı Olan Diabetik Hastalarda Arteriovenöz Fistül Ardından Serbest Flep İle Rekonstrüksiyon
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 1 (1999) - Orijinal Araştırma
    Doku Genişleticiler Kullanılarak Geniş Miyelomeningosel Defektlerinin Kapatılması
    Özet  PDF