Yazar Detayları

Aytemiz, Cemal, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ank

  • Cilt 1, Sayı 2 (1978) - Orijinal Araştırma
    Parmak Metakarp Amputasyon ve Rekonstrüksiyonlarının El Fonksiyonu Açısından Değerlendirilmeleri
    Özet  PDF