Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aytemiz, Cemal, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ank

  • Cilt 1, Sayı 2 (1978) - Orijinal Araştırma
    Parmak Metakarp Amputasyon ve Rekonstrüksiyonlarının El Fonksiyonu Açısından Değerlendirilmeleri
    Özet  PDF