Yazar Detayları

Açıkel, Cengiz, GATA Askeri Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara