Yazar Detayları

Açıkel, Cengiz, Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi ve Yan

  • Cilt 11, Sayı 1 (2003) - Orijinal Araştırma
    El parmaklarında Yanığa Bağlı Gelişen Kronik Fleksiyon Kontraktürlerinin Üçlü Laterodıgıtal Fleplerle Tedavisi
    Özet  PDF