Yazar Detayları

Bağdatlı, Dilek, SSK Ankara Eğitim Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği

  • Cilt 12, Sayı 1 (2004) - Olgu Sunumları
    CROSS-LEG LATİSSİMUS DORSİ SERBEST FLEP OLGUSUNDA PEDİKÜLLÜ FASYOKÜTAN FLEP İLE ARTERİYEL PEDİKÜLÜN KORUNMASI: VAKA TAKDİMİ
    Özet  PDF