Yazar Detayları

Bağdatlı, Dilek, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah

  • Cilt 12, Sayı 3 (2004) - Olgu Sunumları
    Mandibula Rekonstrüksiyon Plağı Kırılan İki Olguda Serbest Vaskülerize Kemik Grefti İle Onarım
    Özet  PDF