Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Bağdatlı, Dilek, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah

  • Cilt 12, Sayı 3 (2004) - Olgu Sunumları
    Mandibula Rekonstrüksiyon Plağı Kırılan İki Olguda Serbest Vaskülerize Kemik Grefti İle Onarım
    Özet  PDF