Yazar Detayları

Bağdatlı, Dilek, Ssk Ankara Eğitim Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Gülhane A

  • Cilt 13, Sayı 2 (2005) - Orijinal Araştırma
    Arteriyel Pediküldeki Kısmi Daralmanın Toplam Flep Kan Akımı Ve Doku Perfüzyonu Üzerine Etkisi
    Özet  PDF