Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Bağdatlı, Dilek, Ssk Ankara Eğitim Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Gülhane A

  • Cilt 13, Sayı 2 (2005) - Orijinal Araştırma
    Arteriyel Pediküldeki Kısmi Daralmanın Toplam Flep Kan Akımı Ve Doku Perfüzyonu Üzerine Etkisi
    Özet  PDF