Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Arslan, Emrah, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Da

  • Cilt 6, Sayı 3 (1998) - Orijinal Araştırma
    Yanığa Bağlı Sepsis Tedavisinde Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktör (G-CSF) Kullanımının Sağkalım ve Hastanede Kalma Süresi Üzerine Etkisi
    Özet  PDF