Yazar Detayları

Arslan, Emrah, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Da

  • Cilt 6, Sayı 3 (1998) - Orijinal Araştırma
    Yanığa Bağlı Sepsis Tedavisinde Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktör (G-CSF) Kullanımının Sağkalım ve Hastanede Kalma Süresi Üzerine Etkisi
    Özet  PDF