Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Arslan, Emrah, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.

  • Cilt 15, Sayı 1 (2007) - Orijinal Araştırma
    SORUNLU ALICI YATAĞA DERİ GREFTİ UYGULAMALARINDA TOPİKAL NEGATİF BASINÇ UYGULAMALARININ GREFT SAĞ KALIMINA ETKİSİ
    Özet  PDF