Yazar Detayları

Aksungur, Erol, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Da

  • Cilt 3, Sayı 2 (1995) - Orijinal Araştırma
    Bacakta Perferik Vasküler Bozukluğa Bağlı İyileşmeyen Yara ve Mikrocerrahi Teknikle Onarımı
    Özet  PDF