Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aksungur, Esin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesi platik cerrahi kliniği

  • Cilt 19, Sayı 1 (2011) - Olgu Sunumları
    ALEV YANIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN PYOJENİK GRANÜLOM VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: OLGU SUNUMU
    Özet  PDF