Yazar Detayları

Aksungur, Esin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesi platik cerrahi kliniği

  • Cilt 19, Sayı 1 (2011) - Olgu Sunumları
    ALEV YANIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN PYOJENİK GRANÜLOM VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: OLGU SUNUMU
    Özet  PDF