Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Ayan, Fadıl, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hekimlikte Acil Vakalar Anabilim

  • Cilt 1, Sayı 1 (1993) - Orijinal Araştırma
    The Restorativeeffect of Early Eschar Excision and Grafting On Depressed Immune Response In Burned Mice
    Özet  PDF