Yazar Detayları

Aslan, Gürcan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

  • Cilt 12, Sayı 1 (2004) - Orijinal Araştırma
    MİKROSTOMİDE CONVERSE-KAZANJİAN KOMİSÜROPLASTİSİ: ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
    Özet  PDF