Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aslan, Gürcan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

  • Cilt 12, Sayı 1 (2004) - Orijinal Araştırma
    MİKROSTOMİDE CONVERSE-KAZANJİAN KOMİSÜROPLASTİSİ: ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
    Özet  PDF