Yazar Detayları

Aslan, Gürcan, Numune Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

  • Cilt 6, Sayı 2 (1998) - Orijinal Araştırma
    İleri Yaşta Opere Edilmiş Damak Yarıklı Hastalarda Operasyon Tipinin Velofaringeal Yetmezlik Üzerine Olan Etkisi (Palatoplasti tipinin velafaringeal yetmezliğe etkisi)
    Özet  PDF