Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aslan, Gürcan, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi II Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik C

  • Cilt 12, Sayı 3 (2004) - Orijinal Araştırma
    Karpal Tünel Sendromu: Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Klinik Ve Elektromiyografik Bulguların Karşılaştırılması
    Özet  PDF
  • Cilt 13, Sayı 2 (2005) - Orijinal Araştırma
    Üst Ekstremite Akut Tendon Yaralanmaları: Epidemiyolojik Değerlendirme
    Özet  PDF