Yazar Detayları

Aydoğan, Hakan, GATA Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji

  • Cilt 8, Sayı 3 (2000) - Orijinal Araştırma
    Yanık Yarası Kolonizasyonunun Greft Yaşabilirliği, Bakteriyemi ve Mortalite Üzerine Etkisi
    Özet  PDF