Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aydoğan, Hakan, GATA Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji

  • Cilt 8, Sayı 3 (2000) - Orijinal Araştırma
    Yanık Yarası Kolonizasyonunun Greft Yaşabilirliği, Bakteriyemi ve Mortalite Üzerine Etkisi
    Özet  PDF