Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Altunkaya, Hanife, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve reanimasyon Anabilim Dalı, Anka

  • Cilt 10, Sayı 3 (2002) - Orijinal Araştırma
    Lokal Anestezi İle Yapılan Nazoplasti Operasyonlarında Midazolam-Alfentanil İle Propofol-Alfentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması
    Özet  PDF