Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Altıntaş, Hilal, Numune Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

  • Cilt 6, Sayı 3 (1998) - Orijinal Araştırma
    Subkondiler Mandibula Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Modifiye Bir İnsizyon Tekniği
    Özet  PDF