Yazar Detayları

Altıntaş, Hilal, Numune Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

  • Cilt 6, Sayı 3 (1998) - Orijinal Araştırma
    Subkondiler Mandibula Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Modifiye Bir İnsizyon Tekniği
    Özet  PDF