Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Abacı, Kamil, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal

  • Cilt 8, Sayı 2 (2000) - Orijinal Araştırma
    Skar Dokusundan Gelişen Malign Deri Tümörleri: İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
    Özet  PDF