Yazar Detayları

Abacı, Kamil, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal

  • Cilt 8, Sayı 2 (2000) - Orijinal Araştırma
    Skar Dokusundan Gelişen Malign Deri Tümörleri: İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
    Özet  PDF