Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Baş, Lütfü, Şişli Etfal Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

 • Cilt 4, Sayı 2 (1996) - Orijinal Araştırma
  Segmenter Ulnar Arter Defektli Kontraktürün Açılmasında Flow-Through Serbest Önkol Flebi İle Onarımı
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 1 (2000) - Orijinal Araştırma
  Kısmi Kalınlıklı Deri Grefti Donör Alanının İyileşmesinde Şeffaf Örtü ve Rifamisinli Tüllegrassın Karşılaştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 1 (2000) - Orijinal Araştırma
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Mikrocerrahi Kursu Değerlendirme Anketi Sonuçları
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 3 (2000) - Orijinal Araştırma
  İki Parmağı Ampute Elin Rekonstrüksiyonunda On-Top Plasti Tekniğinin Kullanılması
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 1 (2001) - Orijinal Araştırma
  Tessier Sınıflamasına Göre No:7 Sol Unilateral Fasyal Yarık Olgusu
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 2 (2001) - Orijinal Araştırma
  Göz Kapağı Çevresinde Laser Yardımıyla Yapılan Gençleştirici İşlemler
  Özet  PDF