Yazar Detayları

Baş, Lütfü, Şişli Etfal Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

 • Cilt 4, Sayı 2 (1996) - Orijinal Araştırma
  Segmenter Ulnar Arter Defektli Kontraktürün Açılmasında Flow-Through Serbest Önkol Flebi İle Onarımı
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 1 (2000) - Orijinal Araştırma
  Kısmi Kalınlıklı Deri Grefti Donör Alanının İyileşmesinde Şeffaf Örtü ve Rifamisinli Tüllegrassın Karşılaştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 1 (2000) - Orijinal Araştırma
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Mikrocerrahi Kursu Değerlendirme Anketi Sonuçları
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 3 (2000) - Orijinal Araştırma
  İki Parmağı Ampute Elin Rekonstrüksiyonunda On-Top Plasti Tekniğinin Kullanılması
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 1 (2001) - Orijinal Araştırma
  Tessier Sınıflamasına Göre No:7 Sol Unilateral Fasyal Yarık Olgusu
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 2 (2001) - Orijinal Araştırma
  Göz Kapağı Çevresinde Laser Yardımıyla Yapılan Gençleştirici İşlemler
  Özet  PDF