Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Baş, Lütfi, Şişli Etfal Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

  • Cilt 1, Sayı 3 (1993) - Orijinal Araştırma
    Ayaktaki Staz Ülserlerinin Tedavisinde Subfasiyal Ven Ligasyonuyla Birlikte Deri Grefti Uygulaması
    Özet