Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aksu, Müge, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Ankara

  • Cilt 21, Sayı 1 (2013) - Orijinal Araştırma
    MAKSİLLER RETRÜZYONUN EKSTERNAL DİSTRAKTÖR İLE YAPILAN TEDAVİLERİNDE UZUN DÖNEM STABİLİTE
    Özet  PDF