Yazar Detayları

Arıyürek, Macit, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  • Cilt 1, Sayı 2 (1993) - Orijinal Araştırma
    Yavru Tavşanlarda Mandibula Üzerine Yerleştirilen Alloplastik İmplantın Mandibula Gelişmesi Üzerine Etkisi
    Özet  PDF