Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Arıyürek, Macit, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  • Cilt 1, Sayı 2 (1993) - Orijinal Araştırma
    Yavru Tavşanlarda Mandibula Üzerine Yerleştirilen Alloplastik İmplantın Mandibula Gelişmesi Üzerine Etkisi
    Özet  PDF