Yazar Detayları

Abacı, Malik, Selçuk Ün. Selçuklu Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi