Yazar Detayları

Ayhan, Meltem, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ve 2. Plastik ve Rekonstrüktif Ce

  • Cilt 11, Sayı 3 (2003) - Orijinal Araştırma
    Baş-Boyun Bölgesi Epidermoid Kanserlerinin Tedavisinde Boyun Diseksiyonlarının Yeri, Kriterleri: 5 yıllık Deneyim
    Özet  PDF