Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Ayhan, Meltem, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ve 2. Plastik ve Rekonstrüktif Ce

  • Cilt 11, Sayı 3 (2003) - Orijinal Araştırma
    Baş-Boyun Bölgesi Epidermoid Kanserlerinin Tedavisinde Boyun Diseksiyonlarının Yeri, Kriterleri: 5 yıllık Deneyim
    Özet  PDF