Yazar Detayları

Akan, Mithat, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

  • Cilt 21, Sayı 1 (2013) - Orijinal Araştırma
    MEDIAL BAZLI DISTAL ÜÇGEN GLANÜLER FLEP: HİPOSPADİAS ONARIMLARINDA MEATAL DARLIĞI ÖNLEMEDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM
    Özet  PDF