Yazar Detayları

Alagöz, Murat Şahin, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., KOCAELİ, Türkiye

  • Cilt 17, Sayı 3 (2009) - Olgu Sunumları
    TENDON KILIFI FİBROM’UNA BAĞLI EKSTANSOR TENDON RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
    Özet  PDF