Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Ataseven, Murat, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Türkiye

  • Cilt 17, Sayı 3 (2009) - Orijinal Araştırma
    BİR YIL İÇINDE OPERE EDİLEN 124 MANDİBULA FRAKTÜRÜ OLGUSUNUN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ
    Özet  PDF