Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aydoğdu, Mustafa, SSK Ankara Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

  • Cilt 1, Sayı 3 (1993) - Orijinal Araştırma
    "Double Opposing Z-Plasty" İle Damak Onarımı Sırasında Karşılaşılan Güçlükler
    Özet