Yazar Detayları

Aydoğdu, Mustafa, SSK Ankara Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

  • Cilt 1, Sayı 3 (1993) - Orijinal Araştırma
    "Double Opposing Z-Plasty" İle Damak Onarımı Sırasında Karşılaşılan Güçlükler
    Özet