Yazar Detayları

Akdağ, Osman, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Konya.

  • Cilt 18, Sayı 1 (2010) - Olgu Sunumları
    POSTTRAVMATİK PROGRESİF ORBİTAL AMFİZEMİN İĞNE ASPİRASYON-DEKOMPRESYON İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
    Özet  PDF