Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Akdağ, Osman, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Konya.

  • Cilt 18, Sayı 1 (2010) - Olgu Sunumları
    POSTTRAVMATİK PROGRESİF ORBİTAL AMFİZEMİN İĞNE ASPİRASYON-DEKOMPRESYON İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
    Özet  PDF